STK EMEKÇİLERİNDEN 1 MAYIS'A ÇAĞRI!

25 Nisan 2024, Perşembe 298 Kişi

                                                                                                                        

Bizler, Sivil Toplum Örgütlerinde Hakları İçin Mücadele Eden Emekçileriz:

Bizler, sivil toplum örgütlerinde çalışan, emeğimizin karşılığını almayı ve temel haklarımızı savunmak için çaba gösteren emekçileriz. 

Derneklerde, vakıflarda, uluslararası ve ulusal kurumlarda bazen serbest, gönüllü; genellikle proje bazlı veya parça başı;  çoğunlukla güvencesiz bir şekilde çalışan sivil toplum emekçileriyiz. Güvenceli iş hakkı, mobbing ve ayrımcılığa karşı mücadele, toplumsal adalet ve insanca çalışma koşulları için 1 Mayıs’ta bir araya geliyoruz. 

Güvenceli iş hakkı, insana yaraşır iş ve ücret, fazla mesai ücreti, iş sağlığı ve güvenliği, kıdem tazminatı, örgütlenme gibi temel haklarımızı savunmak için bir araya geliyoruz. Tüm sivil toplum emekçilerini ve sendikamızın üyelerini 1 Mayıs'ta bir araya gelmeye ve sesimizi hep birlikte yükseltmeye çağırıyoruz. 

Bu 1 Mayıs'ta, özellikle sivil toplum çalışanları olarak bu defa kendi haklarımızı savunmak için bir araya gelme çağrısını yapıyoruz. Sivil toplum alanında çalışan herkes için güvenceli ve adil iş koşullarının sağlanmasını talep ediyoruz. Geçici, proje bazlı işçilik, düşük ücretler, iş güvencesizliği, işyerlerinizde mobbing, ayrımcılık ve zorbalığa karşı mücadele etmek için 1 Mayıs'ta Sosyal-İş kortejinde sesimizi yükseltiyoruz.

Birlikte Güçlüyüz: 1 Mayıs’a Katılın, Taleplerimizi Yükseltelim, Mücadeleyi Büyütelim!

1.   Güvenceli İş Hakkı: Değişmeyen Talep: 

Bugün, sivil toplum emekçileri olarak karşı karşıya olduğumuz sorunlar giderek büyüyor. Proje bazlı çalışma, düşük ücretler, parça başı ve freelance çalışma güvenceli iş hakkımızın ihlal edildiğinin açık göstergeleridir. Sivil toplum emekçileri olarak güvenceli bir işte çalışma hakkımız için 1 Mayıs’ta buluşuyoruz.

 2. Mobbing ve Ayrımcılığa Karşı Mücadele

İnsana yakışır iş, güvenli ve katılımcı iş yerleri ve iş ortamı talep ediyoruz. Çalıştığımız sahalarda, işyerlerimizde karşılaştığımız mobbing ve ayrımcılığa karşı mücadele etmekte kararlıyız. Kimliğimiz, cinsiyetimiz, etnik kökenimiz veya cinsel yönelimimiz ne olursa olsun, hepimize eşit haklar ve insanca bir çalışma ortamı sağlanması için 1 Mayıs’ta buluşuyoruz.

3. Hak İhlallerine Karşı Mücadele

Zorbalık, ayrımcılık, taciz, ücret gaspı, emek sömürüsü gibi hak ihlallerine karşı sivil toplum örgütlerinin sıfır tolerans politikası benimsemesini talep ediyoruz. Sivil toplum alanında hak gasplarına karşı etkin bir mücadele mekanizması için 1 Mayıs’ta örgütlenmeye çağırıyoruz.

4. Onurlu Bir Yaşam İçin Birlikte Mücadele

Onurlu bir yaşam için herkesin eşit olduğu söyleminin adil çalışma koşulları ve temel hakların varlığıyla gerçekleşebileceğini hatırlatıyoruz. Toplumsal dönüşümün önemli bir aktörü olan sivil toplum örgütlerinin, onurlu bir yaşamı mümkün kılacak mekanizmaları kendi örgütsel veya kurumsal yapılarında inşa etmesini talep etmek için 1 Mayıs’ta buluşuyoruz. 

5. Örgütlenme Hakkı için Mücadele

Sivil toplum kuruluşlarının da birer iş yeri olduğunu ve piyasa ilişkilerinden azade olmadığını yineliyoruz ve sivil toplum alanında çalışan herkesi Sosyal-İş üyesi olmaya, mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz!

Güvencesiz çalışma koşullarına, sömürü mekanizmalarına, düşük ücretlere, ayrımcılığa ve mobbinge karşı hakları için mücadele eden ve hak savunuculuğu yapan sivil toplum emekçileri olarak birbirimize kenetlenmek için 1 Mayıs’ta buluşuyoruz.

SİVİL TOPLUM KURULUŞU EMEKÇİLERİ
 

ÇAĞRI METNİNİN PDF FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ!