VAKIF ÜNİVERSİTELERİ - EĞİTİM-BİLİM EMEKÇİLERİ VE SENDİKAL ÖRGÜTLENME FORUMU TAMAMLANDI!

14 Mayıs 2024, Salı 195 Kişi

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ - EĞİTİM-BİLİM EMEKÇİLERİ VE SENDİKAL ÖRGÜTLENME FORUMU TAMAMLANDI!

11 Mayıs 2024 tarihinde Sendikamız tarafından İstanbul’da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Eğitim-Bilim Emekçileri ve Sendikal Örgütlenme forumuna, İstanbul’daki çeşitli vakıf üniversitelerinde çalışan eğitim ve bilim emekçileri katıldı.

Forumda, vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin sorunları tartışılarak, Temmuz ayına dönük olarak gündem de olan asgari ücret ve emekli maaşlarının yanı sıra, vakıf akademisyenlerinin de başta ücret, iş güvencesi, mesai, yemek, iş yükü, eksik maaş gibi bir çok sorunlarıyla ilgili bir dizi etkinlik yapılması kararlaştırıldı.

Akademisyenlerin bu gündem bağlamında etkinlik ve eylem içinde bulunması gerektiği savunularak, üniversitelerde temmuz ayında tanıtım günlerinin düzenlendiği ve bu süreçte çocuklarıyla birlikte okullara gelen velilere bu sorunları anlatan etkinliklerin yapılması konusu üzerinde duruldu.

Bu eylemlilik sürecine dönük olarak, ücret, mesai gibi iki, üç temel sorun başlığında öncelikle sosyal medyada bir imza kampanyasının düzenlenmesi önerisi yapıldı. 

Önümüzdeki hafta Vakıf Üniversiteleri Koordinasyonu’ndaki örgüt temsilcileriyle bu üniversitelerdeki öğretim üyelerinin katıldığı bir toplantı yapılacağı kararlaştırırdı. Bu toplantıda, eylem ve etkinlik biçimlerini netleştirme kararı alındı.

Bu tür eylem ve etkinlikler sonucunda akademisyenler adına bir takım somut kazanımların elde edilmesiyle birlikte sendikal örgütlenmenin de hızlanacağı öngörülerek forum tamamlandı.