SOSYAL-İŞ “10 NUMARA” FORUM SONUÇ BİLDİRGESİ

28 Mayıs 2024, Salı 180 Kişi

Sosyal-İş “10 Numara” Forum Sonuç Bildirgesi

Sendikamız Sosyal-İş tarafından 10 No’lu işkolunun farklı bölmelerinden emekçileri bir araya getirmek amacıyla yapılan ‘10 Numara’ başlıklı forum 19 Mayıs Pazar günü İstanbul’da BMİS Genel Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Sendikamız Genel Başkanı İlhan Ağırbaş, Genel Sekreter Deniz Gülşen, İstanbul Şube Başkanı Emin Çırakoğlu, Şube Sekreteri Anıl Denizci ve şube yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı forumda Ocak ayında gerçekleşen genel kurul sonrasında 4 aylık çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Ardından, sendikamızın örgütlü işyerleri ile birlikte iş kolumuzun farklı bölmelerinden işçiler söz alarak kendi alanlarında yürütülen mücadeleye ilişkin deneyimlerini aktardı ve Sosyal-İş çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini ifade etti.

Forum süresince öne çıkan tespit, öneri ve ihtiyaçlar neticesinde sendikamızın önümüzdeki dönem faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki başlıklarda ortaklaşıldı:

1. Kolektif yönetim anlayışının bir gereği olarak komisyonların güçlendirilmesi ve katkı sunabilecek üyelerin katılımıyla bu komisyonların genişletilmesi,

2. Bu bağlamda; Örgütlenme, Basın-Yayın ve Eğitim komisyonlarının yeni üye bileşimleri ile düzenli toplanması ve sendikal örgütlenme çalışmalarımıza katkı sunacak araç, yöntem ve içerikleri geliştirmesi,

3. İstanbul Şube Kadın Komisyonunun oluşturulması; Genel Merkez Kadın Komisyonu ile birlikte kadın emekçilerin örgütlenmesine ve kadın üyelerimizin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik planlamaların yürütülmesi, TİS ve sendikal örgütlenme süreçlerine yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir anlayışın geliştirilmesi,

4. Çalışma yürüttüğümüz işyerlerinin ve işkolumuzun farklı bölmelerinde sürdürülen faaliyetlerin düzenli takibi ve yönlendirilmesi için süreci aktif takip edebilecek üyelerin katılımıyla Örgütlenme Komisyonunun oluşturulması, bu komisyonun iki haftada bir düzenli toplanması,

5. Farklı illerdeki çalışmaların ortaklaştırılması ve geliştirilmesi için her ilden gönüllü temsilcilerin belirlenmesi,

6. Eğitim komisyonu tarafından oluşturulan ve forumda detayları sunulan üyelere yönelik eğitim programının uygulanması ve ileriye dönük olarak geliştirilmesi,

7. Sendikamıza ait yayının düzenli olarak çıkarılması, bunun takibinin ve planlanmasının basın-yayın komisyonu tarafından üstlenilmesi,

8. İşkolumuzun geniş ve dağınık yapısının bir sonucu olarak, işkolumuzdaki farklı bölmelerin sorun ve beklentilerini tespit ve o bölmelere dönük örgütlenme çalışmasının ihtiyaçlarından hareket etme amacıyla sürdürülen odaklı alan çalışmalarının/buluşmalarının (STK, Vakıf Üniversitesi Çalışanları vd.) sürdürülmesi; üye ve gönüllülerin bu alanlarda tanıdıklarını bu çalışmalara yönlendirmesi,

9. Örgütlenme çalışmalarımızın yanı sıra üye sayısının arttırılması hedefiyle dayanışma üyeliği kampanyasının başlatılması,

10. Yeni üye kazanmaya ve sendikamızın bilinirliğini arttırmaya dönük olarak propaganda araç ve faaliyetlerimizin planlanması.
 

10 NUMARA SONUÇ BİLDİRGESİNİN PDF İÇİN TIKLAYINIZ!