YAŞASIN 1 MAYIS!

02 Mayıs 2024, Perşembe 210 Kişi

YAŞASIN 1 MAYIS!

SINIF SENDİKACILIĞINI SAVUNACAĞIZ!

İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs tüm yurtta sendikalar ve emekten yana örgütlerin katılımıyla kutlanırken, sendikamız 1 Mayıs alanlarındaki yerini aldı.

Bu 1 Mayıs’ ta da geniş emekçi yığınlar, işsizlik, yoksulluk ve adaletsizliklere karşı, iş güvencesi, insanca yaşanabilecek ücret, adalet barış ve demokratik taleplerini alanlarda haykırdı.

Sendikamız Sosyal-İş başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere bir çok ilde alanlara çıkarak 1 Mayıs coşkusuna ortak oldu. 

1 Mayıs’ ta ortaya çıkan kararlılığı 2 Mayıs’ tan itibaren işyerlerimize taşımak, sınıf mücadelesini ve sendikal örgütlülüğü büyütmek, sınıf sendikacılığı fikrini güçlü bir şekilde hayata geçirmenin bugün en temel görevimiz olduğu bilinciyle,

YAŞASIN 1 MAYIS!
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN SOSYAL-İŞ!