8 MART’TA KA.DER‘DE KADIN İŞÇİ İŞTEN ATILDI!

08 Mart 2024, Cuma 347 Kişi

 

8 MART’TA KA.DER‘DE KADIN İŞÇİ İŞTEN ATILDI!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ka.Der’de kadın işçi Roza Kahya’nın iş akdi sona erdirildi.

06 Mart 2024 KA.DER Açıklaması:

‘Gelinen bu noktadan sonra dahi; çalışanlarımız, gönüllü çalışan kurul üyelerimiz ve kadınların eşitlik mücadelesinde çok önemli bir misyonu olan derneğimizin yıpranmadan süreçle ilgili barışçıl ve ortak bir çözüm noktasına varılabilmesini ümit ediyoruz ve bunun için üzerimize düşen her türlü katkıya açığız.’

07 Mart 2024 SOSYAL-İŞ Açıklaması:

27 yıllık geçmişe sahip, mücadeleci kadınlar tarafından kurulan ve bizim de yakında takip ettiğimiz KA.DER yönetimine çağrımızı yineliyoruz;

Çalışanlarınızı hedef göstererek süreci kişiselleştirmeyin, yapıcı bir zemini birlikte kurmak adına, sendikamızın diyalog ve görüşme çağrılarına kulak verin!

08 MART 2024 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Öz tarafından sendika üyemiz Roza Kahya’ya iletilen yazılı bildirim:

‘…Genel Yönetim Kurulumuzun 07.3.2024 tarih ve 2024/4 sayılı karar ile tarafınızın iş akdinin İş Kanunu’ nun 25/2-g maddesi uyarınca feshedilmesine karar verilmiştir. İş bu hususu tarafınıza ihtar ediyoruz. 07.03.2024’

Henüz 2 gün önce kamuoyuna yaptıkları açıklamada sürecin barışçıl ve ortak çözümlenmesi için sorumluluk almak istediklerini ifade etmişler, sendikamız da bu açıklamaya karşı yapıcı bir diyalog çağrısını yinelemişti.

Sürecin dinamikbir parçası olarak değerlendirdiğimiz kamuoyu ve demokratik çevreler, tarafların biraraya geleceği, sorunların konuşularak ortak çözümler üretileceği beklentisindeyken, KA.DER yönetimi 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’nde hak arayan, sendikamız üyesi kadın işçi Roza Kahya’nın iş akdini sonlandırmıştır. 

Görülmektedir ki KA.DER yönetimi kamuoyunu yanıltmış, daha açık bir ifade ile YALAN SÖYLEMİŞTİR!

KA.DER kapitalist patron zihniyetli, kadın ve işçi düşmanı erk’in değil, mücadeleci kadınlarındır. KA.DER’ in çevresinde gönüllü olarak yer alan tüm mücadeleci kadınlar bu duruma sessiz kalmamalı, bu dönemin KA.DER açısından kadın ve işçi düşmanlığı ile anılmasına engel olmalıdır.

KA.DER işçi ve kadın düşmanlarına terkedilemez! Sendikamız sürecin takipçisi ve iş akdi feshedilen üyemiz Roza Kahya’nın  yanındadır. Hukuksal girişimleri ivedi şekilde başlatıyoruz.

KA.DER yönetimine çağrı yapıyoruz;

*Verdiğimiz karardan derhal vazgeçin!
*Roza Kahya işine geri dönsün!
*Sendikamızın diyalog çağrılarına yanıt verin!

Aksi halde; Nuray Karaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin işlediği suçları daha güçlü şekilde teşhir edecek, KA.DER’ in olduğu her platformda demokratik eylem başta olmak üzere tüm haklarımızı kullanacağız.

Demokratik kamuoyu ve dostlarımızın bilgisine sunar, dünyada ve ülkemizde mobbinge, baskıya, her türlü şiddet ve hak ihlallerine karşı mücadele eden kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.

DİSK Sosyal-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

 

8 MART'TA KA.DER'DE KADIN İŞÇİ İŞTEN ATILDI! PDF İÇİN TIKLAYINIZ