9. Olağan Genel Kurul (28-29 Haziran 1997)

1) Genel Yönetim Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
Tamer ATIŞ (Genel Sekreter)
Metin BAPİR (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)
K.Mücahit İZKUT (Genel Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali CANCI (Genel Yönetim Kurulu Üyesi) 

2) Genel Denetim Kurulu
Muammer ÖZKAN (Başkan)
Ersin ATLI (Yazman)
Ali ÜNAL (Üye)

3) Genel Disiplin Kurulu 
Ayfer KANTAŞ (Başkan)
Cemal TEZCAN (Yazman)
Rafet GÜNTEPE (Üye)