7. Olağan Genel Kurul (11-12 Haziran 1992)

1) Genel Yönetim Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
H. Bedri DOĞANAY (Genel Sekreter)
Süleyman ATASAYAN
Ersin ATLI
Mehmet ATAY
     
2) Genel Denetim Kurulu
Nurhan KAVUZLU (KOYAŞ) (Başkan)
Mehmet GÜNDOĞDU (Yazman)
Muammer ÖZKAN (Üye)
     
3) Genel Disiplin Kurulu 
Saim YÜKSEL (Başkan)
K. Mücahit İZKUT (Yazman)
Ekrem EDİŞ (Üye)
Ünal TOMBAK (Üye)
Cahit POLAT (Üye)