6. Olağan Genel Kurul (18-20 Haziran 1980)

1) Merkez Yürütme Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
H. Bedri DOĞANAY (Genel Sekreter)
Zeki KILIÇ
Ersin ATLI
Mehmet YAVUZ
Seyfettin BİÇER

2) Merkez Yönetim Kurulu
Ekrem EDİŞ
K. Mücahit İZKUT
Sadık ÖZBEN
Hüseyin KALANTOR
Mustafa TÜRK
Mehmet GÜNDOĞDU
Bülent ÖZGÖRGEM
Remzi UYUĞ
Mehmet ATAY
Ersin UNANER
Yılmaz ALTINDAĞ
Saim YÜKSEL
Mithat DURSUN
Ünal TOMBAK
Mehmet ERTENLİ
Yüksel SUCU
Süleyman ATASAYAN
İrfan ADA
Fahri KALAYCI
Tamer ATIŞ ( Hüseyin ARDIÇ)

3) Merkez Denetim Kurulu
Nurhan KAVUZLU (KOYAŞ) (Başkan)
Muammer ÖZKAN (Yazman)
Mahsut GÖKSU (Üye)

4) Merkez Disiplin Kurulu
Çetin TANRIOĞLU (Başkan)
Mehmet İPEKÇİ (Yazman)
Ali ÜNAL (Üye)
Doğan SOYLU (Üye)
Nezihi FIRAT (Üye)