5. Olağan Genel Kurul (16-18 Mayıs 1977)

1) Merkez Yürütme Kurulu
Özcan KESGEÇ (Genel Başkan)
A. Baki SON (Genel Sekreter)
H. Bedri DOĞANAY
İlhan AKALIN
Süleyman ATASAYAN

2) Merkez Yönetim Kurulu
Alaybey SUNGUR
Mustafa ÇELİKAT
Metin ÖZBOZ
Seyfettin BİÇER
Yılmaz AYAŞLI
Ersin UNANER
Şuayip BAŞPINAR
Mehmet YAVUZ
Bülent ÖZGÖRGEM
Zeki KILIÇ
Ersin ATLI
Nihat EMEKSİZ

3) Merkez Denetleme Kurulu
Salih ELVER (Başkan)
Muammer ÖZKAN (Raportör)
Nurhan KOYAŞ (Üye) (Veli YILMAZ)

4) Merkez Onur Kurulu
Celal İPEK (Başkan)
Ali ÜNAL (Raportör)
Doğan SOYLU (Üye)